Inga resultat

Leveransinformation

Leveransinformation Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till transportör eller utlämningsställe och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket och skriv inte på fraktsedeln. Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss. Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss så fakturerar vi dig 600 kr för vårt arbete med hantering av varorna. Leveransvillkor Normal leveranstid är 10 arbetsdagar, du får en leveransbekräftelse via e-post i samband med att din order skickas. Om varan du beställer är restnoterad, meddelar vi dig beräknad leveranstid. Du har då naturligtvis alltid möjlighet att avbeställa. Restnoterad vara sänds utan post- och fraktavgift. När varorna ankommit till servicestället skickas ett SMS alternativt en brevavi till dig. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning samt för lagerhållning hos våra leverantörer. Ibland händer det att någon av de varor som du beställt inte finns i lager och blir restnoterad. Detta beror då på att varan då ej finns i lager eller att leveransen är försenad. Kontakta vår kundtjänst om du vill annullera din restnotering eller om du har frågor kring din order/leveranstider. Utlämningsställe Paketet levereras alltid till ditt närmaste utlämningsställe. Så snart paketet har anlänt till ditt utlämningsställe så skickas en SMS eller brevavisering till dig som du tillsammans med legitimation behöver vid uthämtning. Du kan även använda ditt kollinummer för att lösa ut din order. Transportskador Om varan skadas eller kommer bort under transporten skall detta anmälas inom skälig tid. Ej uthämtat paket Har man fler än 2 outlösta paket så kommer ens kundnummer att spärras för shopping hos oss.

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy Inledning Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om vilken information som samlas in via våra webbplatser och hur den används. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi personuppgiftslagen (PuL) och de principer för god sed som praktiseras på området. Hur används informationen Som besökare på Hykabs AB:s webbplats ombeds du att lämna personlig information för att beställa varor och kommunicera via epost eller post i samband med erbjudande eller leveranser. Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter skicka e-post till info(@)hykab.se. Cookies För att kunna erbjuda en smidig och lättanvänd webbplats använder vi cookies. En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från webbservern på den webbplats du besöker och som lagras på din dators hårddisk. Om du inte accepterar att Hykab lagrar cookies på din dator ber vi dig stänga av hanteringen av cookies i din webbläsare. Detta görs i säkerhetsinställningarna. Länkar Våra webbplatser innehåller länkar till andra platser på Internet. Vi kan inte ta ansvar för hanteringen av personuppgifter på dessa platser men uppmanar besökare att ta del av den policy för personlig information som gäller för respektive webbplats. Säkerhet och sekretess Hykab AB är personuppgiftsansvariga för den personliga information som samlas in. Vi säljer inte personlig information vidare till andra företag. Skyddet av personuppgifter och personlig integritet har hög prioritet. Vi skyddar noggrant personlig information från obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning. Ändring av policyn Hykab AB kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas.

Regler och villkor

Regler och villkorAnvändarvillkor Genom att använda vår webbplats samtycker du till att dina uppgifter får hämtas och användas i begränsat syfte i enlighet med villkoren som anges i denna policyförklaring rörande datasekretess. Alla modifieringar eller ändringar av vår datasekretessförklaring kommer att läggas ut på denna webbplats http://www.hykab.se som tillhandahålls av Hykab AB får endast användas i informationssyfte. Genom att besöka webbplatsen eller hämta material därifrån accepterar du dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte besöka webbplatsen eller hämta material därifrån. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Besök på sådana webbplatser sker enligt de villkor som gäller för den aktuella webbplatsen. Du kan dessutom behöva acceptera andra villkor (inklusive men utan begränsning till villkoren i ett slutanvändarlicensavtal) som, för att undvika tvivel och i händelse av tvist, ska ha företräde när du hämtar visst material. Om du har några kommentarer eller frågor om dessa villkor eller webbplatsen kontaktar du Hykab med hjälp av kontaktuppgifterna i slutet av detta dokument. Användning av material Hykab och dess tredjepartslicenstagare förbehåller sig samtliga immateriella egendomsrättigheter (rättigheter som kan vara föremål för upphovsrätts-, mönster- eller varumärkesskydd eller annat immaterialrättsligt skydd) som rör dokument, program, filmer, animationer, artiklar, skisser, ritningar, programvara, databaser, varumärken, logotyper eller annat material som finns tillgängligt på webbplatsen (”informationen”). Med undantag för personligt bruk av den på webbplatsen tillgängliga informationen liksom rättigheter enligt tvingande bestämmelser i gällande lagstiftning har du inte rätt att återge, distribuera, modifiera, visa, allmänt sprida eller på annat sätt helt eller delvis skapa produkter liknande denna information, oavsett medium, utan föregående medgivande från de immateriella rättigheternas ägare. Friskrivningsklausul Även om Hykab gör sitt yttersta för att informationen på webbplatsen ska vara uppdaterad och korrekt lämnar Hykab inga som helst uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser beträffande informationens riktighet eller lämplighet (inräknat garantier eller utfästelser att någon särskild information passar dina syften eller är fri från buggar eller datavirus). Hykab har ej ansvar eller förpliktelser för felaktigheter eller utelämnanden i informationen på webbplatsen. Hykab ska inte under några omständigheter hållas ansvarigt för någon form av intrång, förlust eller skada, inklusive men utan begränsning till datorproblem, dataförlust, utebliven vinst, utebliven affärsverksamhet eller avbrott i affärsverksamheten, eller för indirekta, tillfälliga, oförutsedda eller speciella följdskador som du kan råka ut för genom att använda informationen på webbplatsen, information från andra webbplatser som är länkade till webbplatsen eller genom att inte kunna besöka webbplatsen eller andra länkade webbplatser. Observera att informationen på webbplatsen kan modifieras eller tas bort utan föregående besked. Denna friskrivningsklausul är inte ägnad att begränsa Hykabs ansvar vid eventuell överträdelse av tvingande bestämmelser i gällande lag. Länkar till andra webbplatser Denna sekretesspolicy gäller endast informationen som samlas in av oss från användare av denna webbplats och vi är inte ansvariga för andra webbplatsers sekretesspolicyer. Webbplatser som ägs av tredje part och som är länkade till eller från denna webbplats ligger utanför Hykabs kontroll och Hykab ansvarar inte för innehållet på sådan länkad webbplats. Hykab tillhandahåller dessa länkar som en service till dig och införandet av en länk till en annan webbplats innebär inte att Hykab på något sätt stödjer eller rekommenderar just den webbplatsen. Varumärken Hykab och Hykab-logotypen är båda varumärken tillhörande Hykab Industries AB. Alla varumärkesnamn, logotyper och produktnamn från andra företag som visas på webbplatsen är respektive företags varumärkesnamn eller varumärken. Ogiltighetsförklaring Om någon bestämmelse i dessa villkor skulle visa sig vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt ogenomförbar på grund av lagen i någon stat eller något land där dessa villkor är avsedda att gälla skall, under förutsättning att bestämmelsen inom sådan stat eller sådant land visar sig vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt ogenomförbar, bestämmelsen utgå ur dessa villkor. Sådan olaglighet, ogiltighet eller ogenomförbarhet ska dock inte påverka övriga bestämmelser i dessa villkor som förblir i full kraft och verkan. Gällande lag Dessa villkor och alla övriga frågor som kan uppstå från eller i samband med dessa villkor ska styras av och utformas i enlighet med svensk lag och de svenska domstolarna ska ha exklusiv jurisdiktion över alla krav eller frågor som kan uppstå från eller i samband med dessa villkor. Kontaktuppgifter Skicka e-postmeddelande till info[@]hykab.se